Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz gospodarczego, m.in. o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, odszkodowanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Zakres świadczonych usług obejmuje sporządzanie umów, pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych. Reprezentujemy Klientów w toku negocjacji i spraw sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.