Adwokat Oleśnica Odszkodowania

Adwokat Oleśnica Odszkodowania. Kancelaria zajmuje się dochodzeniem świadczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych. Obszar wieloletniej praktyki obejmuje szkody rzeczowe i osobowe oraz zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy. 

Szkoda rzeczowa

Powstaje na skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Polega ona na zmniejszeniu majątku poszkodowanego, wskutek zdarzenia powodującego powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Zakres spraw obejmuje szkody powstałe na pojedzie jak równieżte, które zostały poniesione w wyniku zdarzeń losowych ( kradzież, zalanie, pożar itp.)

Szkoda osobowa

Poszkodowanemu, który w związku z wypadkiem doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje prawo do dochodzenia zadośćuczynienia. Celem jest próba rekompensaty negatywnych przeżyć, takich jak ból, cierpienie, utrata zdrowia czy przymusowa rezygnacja z planów. Poszkodowany może żądać zwrotu:

  • kosztów leczenia, lekarstw,rehabilitacji;
  • utraconego zarobku;
  • wartości zniszczonych ubrań oraz rzeczy z uwzględnieniem ich zużycia;

Poszkodowany może również ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, zmniejszenia się widoków na przyszłość lub na zwiększone potrzeby.

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy

Poszkodowanemu lub podmiotowi, który udostępnia pojazd zastępczy (np.wypożyczalni samochodów),  przysługuje odszkodowanie za zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Zdobyte doświadczenie pozwala na profesjonalne reprezentowanie Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela,  jak również w postępowaniu sądowym.

Zobacz również: Adwokat Oleśnica | Adwokat Oleśnica Rozwód