Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego to sprawy wyjątkowe. Wymagające doświadczenia nie tylko zawodowego, ale również życiowego oraz szczególnej empatii. Kancelaria podejmuje się profesjonalnej reprezentacji, m.in. w sprawach o rozwód i separację,  dotyczących alimentów, ustalenia kontaktów, władzy rodzicielskiej oraz o ubezwłasnowolnienie, a także o ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego. Zakres usług obejmuje reprezentowanie Klientów w toku polubownego rozwiązywania sporu, jak i na etapie postępowania sądowego