Adwokat Oleśnica Rozwód

Adwokat Oleśnica Rozwód. Rozwód jest przykładem sprawy, która budzi wiele emocji i bezpośrednio przekłada się na dalsze życie. Koniec jednego, zawsze oznacza początek czegoś nowego, a orzeczenie o rozwodzie może stać się przełomowym momentem. Wieloletnie, wspólne życie oraz związane z nim emocje i wspomnienia, utrudniają chłodne spojrzenie na sytuację i podjęcie właściwych decyzji.

Rozwód

Małżonkowie decydują się na rozwód wówczas, gdy nie widzą już szans na kontynuowanie związku. Orzeczenie rozwodu nastąpi, gdy Sąd ustali zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami wygasła więź gospodarcza, fizyczna oraz emocjonalna.

Orzeczenie rozwodu

Czas trwania postępowania i jego rezultat są uzależnione od wielu czynników – w szczególności czy małżeństwo posiada małoletnie dzieci, jaka  jest przyczyna rozpadu oraz od argumentacji stron.

Małżeństwo może zostać rozwiązane z orzeczeniem o winie, albo bez orzekania o winie. Wydając wyrok rozwodowy sąd jednocześnie:

 • orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego dziecka;
 • rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. W tych kwestiach Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków tzw. rodzicielski plan wychowawczy, jeżeli jest on zgodny z dobrem dziecka;
 • orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków, przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania, w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W sytuacji, kiedy sąd orzeknie rozwód na skutek wyłącznej winy jednego z małżonków, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Adwokat Oleśnica Rozwód

Zakres oferowanej pomocy:

 • porady prawne w sprawie rozwodu lub separacji;
 • przygotowanie pozwu o rozwód,
 • przygotowanie pozwu o separację,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o rozwód;
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o separację;
 • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci i małżonka;
 • ustalenia w zakresie władzy rodzicielskiej i sposobu kontaktów z dziećmi;
 • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie.

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą moich usług: Adwokat Oleśnica | Adwokat Oleśnica Odszkodowania