Adwokat Oleśnica Alimenty

Adwokat Oleśnica Alimenty

Alimenty stanowią regularne i obowiązkowe świadczenie jednego członka rodziny na rzecz drugiego. Mogą przysługiwać na rzecz dzieci, rozwiedzionego małżonka oraz krewnych.Polegają na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania.

Adwokat Oleśnica Alimenty
Adwokat Oleśnica Alimenty

Można żądać:

  • przyznania alimentów,
  • obniżenia alimentów,
  • podwyższenia alimentów,
  • uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na rzecz dzieci

Dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, przysługują alimenty od ich rodziców. Wysokość świadczenia jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od

zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych na rzecz pełnoletnich dzieci, jeżeli alimenty stanowią dla rodziców zbytnie obciążenie finansowe lub pełnoletnie dziecko nie podejmuje starań celem samodzielnego utrzymania.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

Alimentów może żądać małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. W takim przypadku, drugi małżonek obowiązany jest dostarczać mu, w miarę swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom. W przypadku, gdy rozwód zostanie orzeczony z winy tylko jednego małżonka, a pociąga on za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka wyłącznie winnego.

Alimenty na rzecz krewnych

Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych np. dziadków powstaje, gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentów w bliższej kolejności, albo gdy osoba taka, z uwagi na swoją sytuację finansową, nie jest w stanie podołać temu obowiązkowi.

Zakres oferowanej pomocy:

  • porady prawne w sprawach o alimenty;
  • przygotowanie pozwu o alimenty;
  • przygotowanie pozwu o zmianę alimentów – podwyższenie, obniżenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
  • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o alimenty.

Adwokat Oleśnica Alimenty