Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Piasecka – Bąk z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 20/6, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-189-08-69, e-mail adwokat@adwokatkpb.pl lub mediator@adwokatkpb.pl, tel.: 693-518-988.

Dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane, gdy kontaktują się Państwo z kancelarią telefonicznie, e – mailowo lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.adwokatkpb.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w szczególności art. 5, 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a.) Dane przekazywane są w celach kontaktowych oraz złożenia oferty.

Czas przetwarzania danych

Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania czynności, dla których zostały zebrane.

Państwa prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich przekazania uniemożliwi kontakt z Państwem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych oraz żądanie ich usunięcia. W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie pod adres email: adwokat@adwokatkpb.pl lub mediator@adwokatkpb.pl

Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.